جاذبه‌های گردشگری ایران

جاذبه‌های گردشگری ایران
بابک ارجمندیسه‌شنبه 21 بهمن 1399 | 3 سال پیشایران زمین، سرزمینی با طبیعتی ناب و ثروتمند که تمدن‌های کهنی را در گوشه و کنار خود جای داده است. طبیعتی کم نظیر با گوناگونی بسیاری از اقلیم‌ها و اقوام مختلف. بسیار دشوار است بگوییم که نخستین انسانهایی که این بوم را به عنوان سرای خود انتخاب کردند چه کسانی بوده‌اند، اما می‌توان به تمدن‌های مختلفی با تاریخ بیش از هفت هزار سال اشاره کرد. حدود قرن هفتم پیش از میلاد و در دوران پادشاهی ماد که از اقوام آریایی مهاجر به ایران بودند بخش‌های زیادی از فلات ایران یکپارچه شد. اگرچه پادشاهی ماد زمان زیادی حکومت نکرد، اما وظیفه تاریخی مهمی داشت. ماد، سلطه آشور كه تقریبا سراسر آسیای غربی را در تسلط خویش داشت، سرنگون کرد و قوم‌های بسیاری را كه در بدوییت می‌زیستند، وارد دایره مدنیت ساخت و مطیع نظامات دولتی كرد. البته تعالیمی كه بعدها مبنای دین زرتشت قرار گرفت و در تكامل اعتقادات و افكار مردم جهان باستان نقش مهمی ایفا كرد ، درخطه پادشاهی ماد تكوین و بسط یافت.(۱) طبیعت ایران از شروع فرآیند گرمایش زمین که خصوصا در هزاره های اخیر سرعت بیشتری گرفته است بسیار تغییر کرده است. دریاچه‌های بزرگی که مرکز ایران (۲)(۳) - ناحیه‌ای که اکنون کویر مرکزی ایران است - را احاطه کرده بود طی هزاران سال خشک و یا بسیار کوچک شدند و همین موضوع باعث فروپاشی تمدن هایی زیادی گشت که در حاشیه این منابع طبیعی قرار داشتند. تمدن سیلک در نزدیکی کاشان کنونی، تمدن تپه حصار دامغان با قدمت بیش از ۷۰۰۰ سال از جمله این تمدن‌ها می‌باشند. البته وجود منابع طبیعی بسیار همیشه ایران را جایی برای تاخت و تاز و غارت اقوام بیگانه و دشمنان بوده است. این مقاله در حال نگارش است.... معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و ... گردشگری ایران در وب سایت نمای ایران (۴) استان ها جاذبه های اجتماعی جاذبه های تاریخی جاذبه های طبیعی جاذبه های فرهنگی سایر جاذبه ها iranview.irدسته‌بندیگوناگونتاریخ و جغرافیاکلید‌واژهجاذبه‌های گردشگری ایرانطبیعت ایراناقوام آریاییتمدن سیلکپادشاهی ماد176 بازدید