شاید لازم باشد راه‌مان را تغییر دهیم!

من فکر می‌کنم؛ باید با قناعت و منصفانه‌تر با هر آنچه ما را احاطه کرده است، برخورد کنیم.

شاید لازم باشد راه‌مان را تغییر دهیم!
فکر نمی‌کنم در تمام دوران زندگی بشریت بر روی کره زمین، تا همین روزها و لحظاتی که همه مردمان دنیا، فارغ از جهان اول، جهان سوم، دکتر، دانشمند، مهندس و کارگر و تمیز و کثیف و پول دار و بی پول، تنبل و کوشا و...... تجربه می‌کنند، فرصت اندیشیدنی عمیق نسبت به خودمان، خانواده‌مان، جامعه‌مان، کشورمان و در نهایت کره زمینی که متعلق به همه ما است، به دست آورده باشیم. از زمان سکون و یکجانشینی خود که برای مقابله با مشکل روبرو (ویروس کرونا)، پیش گرفته‌ایم، برای اندیشیدنی عمیق استفاده کنیم. اما لخت و عریان، به دور از هر گونه خودبینی و خودخواهی. گزارشی از عملکرد خود در حوضه‌های مختلفی که مسئولیتی در آن بر عهده داشتیم تهیه کنیم. این مسئولیت‌ها تنها به حوزه کسب و کار محدود نمی‌شود و گزارشی از خدمات و مسئولیت‌هایی که رویکرد مالی ندارد، برای نمونه؛ روابط پدری و مادری، همسری، فرزندی، دوستی، اجتماعی و ... تهیه کنیم. توجه: لطفا کارهای تبلیغاتی خود را در گزارش واقعی و شفافتان وارد نکنید. خودمان را صادقانه ارزیابی کنیم. نیازهایمان، خواسته هایمان و ... آیا آنچه را که به کودکانمان می‌آموزیم، خود به آن عمل می‌کنیم؟ چه میراثی از خود برای آیندگان به یادگار گذاشته‌ایم؟ من فکر می‌کنم؛ باید با قناعت و منصفانه‌تر با هر آنچه ما را احاطه کرده است،(۱) برخورد کنیم. دسته‌بندیگوناگونکلید‌واژهنا امید نشویمامیدماهی را هر وقت از آب بگیری تازه استگزارشی از عملکرد خودویروس کروناقناعت9778 بازدید
فکر کن؛ انجام بده؛ اگر لازم بود بگو!فکر کن؛ انجام بده؛ اگر لازم بود بگو!پنجشنبه 26 آبان 1401این شعار موفقیت گونه انسان برای هزاران سال روی سیاره زمین است! اما هنگامی ترتیب این شعار از انتها به ابتدا شود، کارمان تمام است.
جاذبه‌های گردشگری ایرانجاذبه‌های گردشگری ایرانسه‌شنبه 21 بهمن 1399گردشگری در ایران را از کجا شروع کنیم؟
برند خارجی یا لباس داخلی در مذاق میرزا محمدتقی‌خان فراهانی (امیر کبیر)برند خارجی یا لباس داخلی در مذاق میرزا محمدتقی‌خان فراهانی (امیر کبیر)جمعه 26 دی 1399امیر کبیر اهمیت بالایی به استفاده از پوشش و دستبافته های داخلی می‌داد. تمام پوشش خود را از کالای با ارزش داخلی تهیه می‌کرد.
دریای پرتلاطم اقتصاد آیندهدریای پرتلاطم اقتصاد آیندهچهارشنبه 28 اسفند 1398بشریت، روزهای تاریخی‌یی را تجربه می‌کند و احتمالا در حال گام نهادن در مسیری تازه‌یست و تنها با تفکر عمیق و گسترده‌تر از پیش می‌تواند بر مشکلات پیشرویش چیره گردد!