شاید لازم باشد راه‌مان را تغییر دهیم!

شاید لازم باشد راه‌مان را تغییر دهیم!
بابک ارجمندیسه‌شنبه 5 فروردين 1399 | 4 سال پیشفکر نمی‌کنم در تمام دوران زندگی بشریت بر روی کره زمین، تا همین روزها و لحظاتی که همه مردمان دنیا، فارغ از جهان اول، جهان سوم، دکتر، دانشمند، مهندس و کارگر و تمیز و کثیف و پول دار و بی پول، تنبل و کوشا و...... تجربه می‌کنند، فرصت اندیشیدنی عمیق نسبت به خودمان، خانواده‌مان، جامعه‌مان، کشورمان و در نهایت کره زمینی که متعلق به همه ما است، به دست آورده باشیم. از زمان سکون و یکجانشینی خود که برای مقابله با مشکل روبرو (ویروس کرونا)، پیش گرفته‌ایم، برای اندیشیدنی عمیق استفاده کنیم. اما لخت و عریان، به دور از هر گونه خودبینی و خودخواهی. گزارشی از عملکرد خود در حوضه‌های مختلفی که مسئولیتی در آن بر عهده داشتیم تهیه کنیم. این مسئولیت‌ها تنها به حوزه کسب و کار محدود نمی‌شود و گزارشی از خدمات و مسئولیت‌هایی که رویکرد مالی ندارد، برای نمونه؛ روابط پدری و مادری، همسری، فرزندی، دوستی، اجتماعی و ... تهیه کنیم. توجه: لطفا کارهای تبلیغاتی خود را در گزارش واقعی و شفافتان وارد نکنید. خودمان را صادقانه ارزیابی کنیم. نیازهایمان، خواسته هایمان و ... آیا آنچه را که به کودکانمان می‌آموزیم، خود به آن عمل می‌کنیم؟ چه میراثی از خود برای آیندگان به یادگار گذاشته‌ایم؟ من فکر می‌کنم؛ باید با قناعت و منصفانه‌تر با هر آنچه ما را احاطه کرده است،(۱) برخورد کنیم. دسته‌بندیگوناگونکلید‌واژهنا امید نشویمامیدماهی را هر وقت از آب بگیری تازه استگزارشی از عملکرد خودویروس کروناقناعت130 بازدید