ایو

راهکار جامع ابری هوشمندسازی خانگی، اداری، صنعتی، کشاورزی و دامپروری بر اساس نیاز اُیُو

ایو
ایو
اُیُو راهکار جامع ابری هوشمندسازی شامل نظارت، کنترل و تصمیم‌گیری هوشمند برای استفاده علمی و کاربردهای خانگی، صنعتی، کشاورزی و دامپروری است. اُیُو راهکار کاملی برای استفاده علمی و کاربردی از طیف وسیعی از حسگرها (سنسورها) بر روی بستر اینترنت یا اینترانت ارائه می‌کند. تمامی دستگاه‌های طراحی و ساخته شده توسط اُیُو بدون نیاز به هاب مرکزی، قابلیت اتصال به شبکه وای‌فای دارند و امکان مدیریت دستگاه را از طریق وب‌افزار (وبسایت) می‌دهد. مهم نیست کجا هستید. تنها کافی است به اینترنت متصل شوید و از وضعیت دستگاه‌های خود آگاهی یابید، فرمان‌هایی به آنها داده و یا حتی فرمان را دست هوش مصنوعی اُیو دهید.
دسته‌بندیخانه هوشمندکلید‌واژهایوراهکار جامع هوشمند سازیخانگیاداریصنعتیکشاورزیدامپروریهوش مصنوعیزیرساخت داخلیسخت‌افزارشبکهنرم‌افزارایراناُیو