یک سامانه بسیار جدی از جریان‌های اقیانوسی در حال فروپاشی است و بر همه افراد روی کره زمین تاثیر می گذارد

دانشمندان هشدار می‌دهند که اگر جهان به تولید آلودگی و کمک به گرمایش سیاره ادامه دهد، یک سامانه حیاتی از جریان‌های اقیانوسی ممکن است ظرف چند دهه باعث ایجاد رویدادی که برای آب و هوای جهانی فاجعه بار خواهد بود شود و این بر همه موجودات روی کره زمین تاثیر می گذارد.

یک سامانه بسیار جدی از جریان‌های اقیانوسی در حال فروپاشی است و بر همه افراد روی کره زمین تاثیر می گذارد
به نقل از CNN دانشمندان هشدار می‌دهند که اگر جهان به تولید آلودگی و کمک به گرمایش زمین ادامه دهد، یک سامانه حیاتی از جریان‌های اقیانوسی ممکن است ظرف چند دهه باعث ایجاد رویدادی که برای آب و هوای جهانی فاجعه بار خواهد بود شود و این بر همه موجودات روی کره زمین تاثیر می گذارد. مطالعه جدیدی که روز سه شنبه در ژورنال نیچر منتشر شد، نشان داد که جریان واژگونی نصف النهار اقیانوس اطلس - که گلف استریم بخشی از آن است - ممکن است در اواسط قرن یا حتی در اوایل سال 2025 سرنگون گردد. دانشمندانی که در این مطالعه دخیل نبودند به CNN گفتند که نقطه اوج دقیق برای سیستم بحرانی نامشخص است و اندازه‌گیری‌های جریان‌ها تاکنون روند یا تغییر کمی را نشان داده‌اند. اما آنها توافق کردند که این نتایج نگران کننده است و شواهد جدیدی ارائه می دهد که نقطه اوج ممکن است زودتر از آنچه قبلا تصور می شد رخ دهد. AMOC مجموعه پیچیده ای از جریان ها است که مانند یک تسمه نقاله جهانی غول پیکر عمل می کند. آب گرم را از مناطق استوایی به سمت اقیانوس اطلس شمالی می‌برد، جایی که آب سرد می‌شود، شورتر می‌شود و در اعماق اقیانوس فرو می‌رود و سپس به سمت جنوب پخش می‌شود. دسته‌بندیدنیای پیرامون ماکلید‌واژهتولید آلودگیگرمایش زمینجریان‌های اقیانوسی9746 بازدید
GPS می‌تواند زمین لرزه را تا حداکثر دو ساعت قبل پیش‌بینی کند، اما یک مشکل وجود دارد!GPS می‌تواند زمین لرزه را تا حداکثر دو ساعت قبل پیش‌بینی کند، اما یک مشکل وجود دارد!جمعه 30 تير 1402تجزیه و تحلیل داده‌های GPS لغزشی آهسته و غیرقابل تشخیص صفحات تکتونیکی را نشان می‌دهد که دو ساعت قبل از زلزله شروع می‌شود. اما این تشخیص از قبل به سنسورهای دقیق‌تری نیاز دارد.