نبرد آرتمیزیوم: ناوگان یونان در مقابل امپراتوری ایران

نبرد ترموپیل به اندازه نبرد دریایی آرتمیزیم مهم بود

نبرد آرتمیزیوم: ناوگان یونان در مقابل امپراتوری ایران
در سال 480 قبل از میلاد، ارتش عظیم ایرانی به رهبری خشایارشا از هلسپونت عبور کرد و به یونان رفت. در حالی که نیروهای زمینی در ترموپیل با هم درگیر شدند و میراث قهرمانانه‌ای را ایجاد کردند که برای هزاران سال باقی خواهد ماند، ناوگان یونان وظیفه حفاظت از جناح شمالی نیروهای تحت فرمان لئونیداس پادشاه اسپارت در ترموپیل را بر عهده داشت. بدون اقدامات یونانیان در کیپ آرتمیزیم، خط ساحلی ترموپیل برای فرود ایرانیان باز می‌شد. بنابر این نبرد آرتمیزیم یکی از مهمترین نبردهای دوران کلاسیک یونان است. دسته‌بندیتاریخ و جغرافیاکلید‌واژهنبرد آرتمیزیومناوگان یونانامپراتوری ایرانخشایارشاهلسپونتیونانارتش عظیم ایرانی9778 بازدید
جاذبه‌های گردشگری ایرانجاذبه‌های گردشگری ایرانسه‌شنبه 21 بهمن 1399گردشگری در ایران را از کجا شروع کنیم؟