GPS می‌تواند زمین لرزه را تا حداکثر دو ساعت قبل پیش‌بینی کند، اما یک مشکل وجود دارد!

تجزیه و تحلیل داده‌های GPS لغزشی آهسته و غیرقابل تشخیص صفحات تکتونیکی را نشان می‌دهد که دو ساعت قبل از زلزله شروع می‌شود. اما این تشخیص از قبل به سنسورهای دقیق‌تری نیاز دارد.

GPS می‌تواند زمین لرزه را تا حداکثر دو ساعت قبل پیش‌بینی کند، اما یک مشکل وجود دارد!
زمین‌لرزه ها را می‌توان از نظر تئوری تا دو ساعت قبل از وقوع پیش‌بینی کرد و جان افراد بی‌شماری را نجات داد. اما ابتدا باید حسگرهای GPS را توسعه دهیم که 100 برابر دقیق‌تر از سنسورهایی که امروزه استفاده می‌شوند، بسازیم. در طول چند دهه گذشته، نظر کارشناسان در مورد اینکه آیا قبل از زلزله‌ها فعالیت لرزه‌ای پیش‌بینی‌کننده‌ای وجود دارد یا اینکه ذاتاً رویدادهای آشفته و غیرقابل پیش‌بینی هستند، تغییر کرده است. اکنون، کوئنتین بلتری و ژان ماتیو نوکت در دانشگاه کوت دازور در نیس، فرانسه، ممکن است این بحث را حل کرده باشند. این زوج از داده‌های GPS برای شناسایی لغزش تدریجی و شتاب‌دهنده بین صفحات تکتونیکی در زمان وقوع زلزله استفاده کرده‌اند. این لغزش‌ها خیلی کوچک هستند که نمی‌توانند روی لرزه‌نگارها ظاهر شوند، اما می‌توانند - در صورت شناسایی - نشان دهند که زمین‌لرزه‌ها چه زمانی شروع می‌شوند. چنین رویکردی قبلاً آزمایش شده بود، اما بلتری می‌گوید تحقیقات قبلی تنها تعداد معدودی از زمین‌لرزه‌ها را بررسی کرده و علائم هشداردهنده‌ای را تولید کرده است که در صورت عدم وقوع زلزله نیز دیده می‌شوند، یا مدت زمان نامشخصی قبل از زلزله مشاهده می‌شوند. دسته‌بندیدنیای پیرامون ماکلید‌واژهGPSزمین لرزهپیش‌بینیدانشگاه کوت دازورصفحات تکتونیکی
یک سامانه بسیار جدی از جریان‌های اقیانوسی در حال فروپاشی است و بر همه افراد روی کره زمین تاثیر می گذاردیک سامانه بسیار جدی از جریان‌های اقیانوسی در حال فروپاشی است و بر همه افراد روی کره زمین تاثیر می گذاردچهارشنبه 4 مرداد 1402دانشمندان هشدار می‌دهند که اگر جهان به تولید آلودگی و کمک به گرمایش سیاره ادامه دهد، یک سامانه حیاتی از جریان‌های اقیانوسی ممکن است ظرف چند دهه باعث ایجاد رویدادی که برای آب و هوای جهانی فاجعه بار خواهد بود شود و این بر همه موجودات روی کره زمین تاثیر می گذارد.