فراخوان جشنواره فیلم کوتاه زادگاه

جشنواره فیلم کوتاه زادگاه توسط نمای ایران از ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ آغاز شد!

فراخوان جشنواره فیلم کوتاه زادگاه
نمای ایران؛ پورتال جامع گردشگری ایران، جشنواره فیلم کوتاه زادگاه را برگزار می‌کند. این جشنواره با هدف معرفی جاذبه های گردشگری ایران از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ شروع می‌شود. کلید‌واژهجشنواره فیلم کوتاه زادگاهمسابقه فیلم کوتاه زادگاهنمای ایران10349 بازدید